ΤΟ ΠΑΡΚΟ

Γενικές ΟδηγίεςΓενικές Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΚΟΥ

Για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες:

1.Παρακαλείστε όπως ενημερώνετε τους υπευθύνους σχετικά με την περίπτωση εγκυμοσύνης ή οποιασδήποτε σωματικής, φυσικής ή ψυχικής αδυναμίας ή ασθένειας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας κατευθύνουμε και να σας ενημερώσουμε για το εάν μπορείτε να συμμετέχετε και σε ποια παιχνίδια. Η συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε παιχνίδι χωρίς τη προηγουμένη ενημέρωση των υπευθύνων της εταιρείας μας σχετικά με οποιοδήποτε θέμα υγείας που τυχόν αντιμετωπίζετε, ισοδυναμεί με τη πλήρη ανάληψη κινδύνου εκ μέρους σας και σας καθιστά αποκλειστικά υπεύθυνους για κάθε συνέπεια ή βλάβη.
2. Ακολουθείτε με προσοχή τις σημάνσεις του πάρκου και τις υποδείξεις του προσωπικού. Η παραβίαση των κανόνων ασφαλούς συμμετοχής στα παιχνίδια ισοδυναμεί με πλήρη ανάληψη κινδύνου εκ μέρους σας και σας καθιστά αποκλειστικά υπεύθυνους. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη λειτουργία των παιχνιδιών, απευθυνθείτε στο προσωπικό μας. Η παραβίαση των κανόνων ασφαλούς συμμετοχής σας στα παιχνίδια του πάρκου είναι σε θέση να αποτελέσει βάση εναντίον σας για αποζημίωση, σε οποιαδήποτε περίπτωση επέλευσης βλάβης σε τρίτα πρόσωπα, καθώς και για οποιαδήποτε περίπτωση προσβολής της φήμης, του ονόματος και της καλής λειτουργίας του πάρκου.
3. Τα παιχνίδια έχουν περιορισμούς ως προς τη χρήση τους. Συνεπώς, για τη δική σας ασφάλεια, πριν τη συμμετοχή σας σε κάθε παιχνίδι διαβάστε τις προϋποθέσεις συμμετοχής που είναι αναρτημένες στην είσοδο κάθε παιχνιδιού. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση απευθυνθείτε στο προσωπικό του Πάρκου.
4. Μην συμμετέχετε στα παιχνίδια εάν η σωματική, πνευματική ή ψυχική σας κατάσταση ή υγεία δεν το επιτρέπει. Σε περίπτωση αδιαθεσίας κατά τη συμμετοχή σας σε παιχνίδι, ειδοποιήστε αμέσως τον υπεύθυνο λειτουργίας του. Η παράλειψη ενημέρωσης του υπευθύνου του πάρκου για οποιαδήποτε πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζετε, ισοδυναμεί με ανάληψη κινδύνου εκ μέρους σας κι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι.
5. Απαγορεύεται ρητώς κάθε είδους ανάρμοστης και παράνομης συμπεριφοράς εντός των εγκαταστάσεων του πάρκου, όπως – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – χειροδικία, χρήση ουσιών, κλοπή, καταστροφή περιουσίας, σεξουαλική ή λεκτική παρενόχληση. Η ασφάλεια του πάρκου διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλλει από το χώρο τον επισκέπτη που δεν συμμορφώνεται με τους παραπάνω κανόνες καθώς και να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές.
6. Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού ή ποτού κατά την προσέλευση σας στα παιχνίδια. Η επιχείρηση και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλει οποιονδήποτε επισκέπτη παραβιάζει τους παρόντες κανόνες και να τον αποκλείσει από τη συμμετοχή του σε παιχνίδι του πάρκου.
7. Απαγορεύεται να εισέρχεσθε στο πάρκο με τρόφιμα και ποτά.
8. Είστε υποχρεωμένοι όπως επιβλέπετε πάντα τα παιδιά σας. Η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επιτήρηση του πάρκου, αλλά η ασφάλεια των παιδιών παραμένει στην ευθύνη του κηδεμόνα. Η συμμετοχή παιδιών στα παιχνίδια χωρίς επίβλεψη γεννά ευθύνη των κηδεμόνων για οποιαδήποτε ζημία υποστούν τα παιδιά κατά τη συμμετοχή τους στα παιχνίδια του πάρκου. Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να εντοπίσετε το παιδί σας μέσα στις εγκαταστάσεις μας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη ρεσεψιόν του πάρκου.
9. Φροντίζετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, η εταιρεία δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς τους.
10. Μετά το τέλος κάθε παιχνιδιού, να αποβιβάζεστε και να βγαίνετε από την έξοδο, ακόμη και αν θέλετε να παίξετε ξανά.
11. Όλα τα παιχνίδια εντός του πάρκου τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12. Το κάπνισμα στο Allou! Fun Park και στο Kidom επιτρέπεται μόνο στους χώρους με την ειδική σήμανση.
13. Μην εισέρχεστε σε χώρους με απαγορευμένη σήμανση.
14.. Να κρατάτε πάντα την απόδειξη πληρωμής.
15. Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθυνθείτε στη Reception του πάρκου.
16. Η διοίκηση έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές, τις ώρες λειτουργίας ή τις ημερομηνίες λειτουργίας του πάρκου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
17. Το πάρκο διατηρεί το δικαίωμα να θέσει εκτός λειτουργίας κάποια από τα παιχνίδια για λόγους συντήρησή τους. Σημειώνεται πως στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα παιχνίδια βρίσκονται εκτός λειτουργίας, δεν επιστρέφεται το κόστος του εισιτηρίου εισόδου ή του πάσου διασκέδασης και δεν μεταφέρεται για άλλη ημέρα.
18. Τα κατοικίδια στο πάρκο επιτρέπονται μόνο υπό την επίβλεψη του συνοδού τους και μόνο με το λουρί τους.
19. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, κάθε είδους καμερών και selfie stick επάνω στα παιχνίδια για λόγους ασφαλείας. Απαγορεύεται η χρήση drone επάνω από τις εγκαταστάσεις του πάρκου, χωρίς γραπτή έγκριση της επιχείρησης.
20. Η χρήση φωτογραφιών και η βιντεοσκόπηση στους κοινόχρηστους χώρους του πάρκου επιτρέπεται μόνο για ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ χρήση. Απαγορεύεται ρητώς η λήψη φωτογραφιών και η βιντεοσκόπηση πελατών χωρίς την έγκρισή τους. Η ασφάλεια του πάρκου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει με κάθε νόμιμο τρόπο τη διαγραφή υλικού που προσβάλει την ίδια και τους πελάτες και έχει ληφθεί χωρίς την έγκρισή τους.
21. Για την προστασία των πελατών, του προσωπικού και των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης στο Πάρκο λειτουργεί σύστημα επιτήρησης κλειστού κυκλώματος βίντεο στους εξωτερικούς χώρους. Οι εικόνες που καταγράφονται διατηρούνται για σύντομο χρονικό διάστημα και ο αριθμός των προσώπων που έχουν πρόσβαση σε αυτές είναι πολύ περιορισμένος. Η καταγραφή εικόνων και η επιτήρηση μέσω βίντεο γίνεται σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσώπων και αγαθών. Πινακίδες τοποθετημένες κοντά στους επιτηρούμενους χώρους ενημερώνουν για την ύπαρξη συστήματος επιτήρησης μέσω βίντεο.


ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ, ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

1. Τα πάρκα Allou! & Kidom διαθέτουν Γενική Είσοδο 5€. Η Γενική Είσοδος ισχύει για Allou! & Kidom. Παιδιά 0-3 ετών εισέρχονται δωρεάν στο πάρκο. 
H Γενική Είσοδος δεν αφορά στους κατόχους πάσου μέσω του e-shop, οι οποίοι εισέρχονται στο πάρκο δωρεάν. 
H τιμή εισόδου ενδέχεται να διαφοροποιείται σε περιόδους event.
2. Όλα τα Allou! Pass είναι ατομικά και ημερήσια, δεν μεταβιβάζονται και δεν μεταφέρονται σε άλλη μέρα.
3. Σε περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών ή κλειστού παιχνιδιού, το πάσο, εφόσον ενεργοποιηθεί, δεν μεταφέρεται για άλλη ημέρα και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.
4. Οι μονάδες της Allou! Fun Card και το ημερήσιο πάσο Allou! ή Kidom Pass δεν επιστρέφονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
5. Η είσοδός σας και η παραμονή σας στο Πάρκο δηλώνουν την πλήρη αποδοχή των ανωτέρω Γενικών Οδηγιών του Πάρκου.