ΤΟ ΠΑΡΚΟ

Γενικές ΟδηγίεςΓενικές Οδηγίες

Για την προσωπική σας ασφάλεια παρακαλούμε ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες: 
 • Σας ενημερώνουμε ότι η συμμετοχή σας στα παιχνίδια του πάρκου, χωρίς να ενημερώσετε τους υπευθύνους ως προς οποιαδήποτε σωματική, φυσική ή ψυχική σας αδυναμία ή ασθένεια ενέχει κινδύνους, για τους οποίους αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια σε βάρος σας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας κατευθύνουμε και να σας ενημερώσουμε, εφόσον εσείς μας γνωστοποιήσετε οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα στην κατάσταση της υγείας σας, προκειμένου να αποφανθούμε εάν μπορείτε να συμμετάσχετε και σε ποία παιχνίδια. Η συμμετοχή σας χωρίς προηγουμένη ενημέρωση των υπευθύνων της εταιρείας σχετικά με οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζετε ισοδυναμεί με ανάληψη κινδύνου εκ μέρους σας και αυτοδιακινδύνευση, για την οποία είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι.
 • Ακολουθείστε με ιδιαίτερη προσοχή τις σημάνσεις του πάρκου και τις υποδείξεις του προσωπικού μας. Η παραβίαση των κανόνων ασφαλούς συμμετοχής σας στα παιχνίδια ισοδυναμεί με ανάληψη κινδύνου εκ μέρους σας και αυτοδιακινδύνευση, για την οποία είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι. Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση κατά την είσοδο εντός του πάρκου και την λειτουργία των παιχνιδιών, απευθυνθείτε στο έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας. Η παραβίαση των κανόνων ασφαλούς συμμετοχής σας στα παιχνίδια γεννά αξίωση της εταιρείας εναντίον σας για αποζημίωση, σε οποιαδήποτε περίπτωση επέλευσης βλάβης σε τρίτα πρόσωπα, καθώς και για οποιαδήποτε περίπτωση προσβολής της φήμης, του ονόματος και της καλής λειτουργίας της επιχείρησης, που εκμεταλλεύεται το πάρκο. 
 • Για τη δική σας ασφάλεια, πριν από τη συμμετοχή σας σε κάθε παιχνίδι διαβάστε με προσοχή τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τους οποίους θα βρείτε αναρτημένους στο χώρο εισόδου κάθε παιχνιδιού. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση απευθυνθείτε στο προσωπικό του πάρκου. 
 • Μην συμμετέχετε σε παιχνίδια εάν η σωματική, πνευματική ή ψυχική σας κατάσταση ή υγεία δεν σας το επιτρέπει. Σε περίπτωση που αισθανθείτε οποιαδήποτε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια συμμετοχής σας σε κάποιο παιχνίδι, ειδοποιήστε αμέσως τον υπεύθυνο λειτουργίας του. Εάν παραλείψετε την ενημέρωση του υπευθύνου του πάρκου για οποιαδήποτε πρόβλημα υγείας, που αντιμετωπίζετε, ή για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την προσωπική σας αρτιότητα και καταλληλότητα για τη συμμετοχή σας στα παιχνίδια του πάρκου, επιλέγετε αυτοβούλως την ανάληψη κινδύνου εκ μέρους σας και την αυτοδιακινδύνευσή σας, για την οποία είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι.
 • Η επιχείρηση και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή επισκέπτη σε οποιοδήποτε παιχνίδι, εάν κριθεί ότι κινδυνεύει η ασφάλειά του και η σωματική του ακεραιότητα καθώς και να αρνηθεί την είσοδο ή να επιβάλει την αποχώρηση επισκέπτη, εάν διαπιστωθεί ανάρμοστη ή επικίνδυνη συμπεριφορά.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση φαγητού ή ποτού κατά την προσέλευση σας στα παιχνίδια. Η επιχείρηση και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλει οποιονδήποτε επισκέπτη παραβιάζει τους παρόντες κανόνες και να τον αποκλείσει από τη συμμετοχή του σε παιχνίδι του πάρκου.
 • Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά, φροντίζοντας πάντα για την ασφάλειά τους. Η έκθεση παιδιών στη συμμετοχή στα παιχνίδια χωρίς την επίβλεψη των κηδεμόνων τους γεννά ευθύνη των κηδεμόνων για οποιαδήποτε ζημία υποστούν τα παιδιά κατά τη συμμετοχή τους στα παιχνίδια του πάρκου.
 • Φροντίζετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, η εταιρία δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς τους.
 • Μην εισέρχεστε σε χώρους με απαγορευτική σήμανση.
 • Διατηρείτε τους χώρους καθαρούς, προστατεύετε το πράσινο και μην εισέρχεστε σε αυτό.
 • Όλα τα παιχνίδια εντός του πάρκου τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες.
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες χρειάζεστε, απευθυνθείτε στη Reception του πάρκου.