ΤΟ ΠΑΡΚΟ

Γενικές ΟδηγίεςΓενικές Οδηγίες

Για την προσωπική σας ασφάλεια παρακαλούμε ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες:


 • Σας ενημερώνουμε ότι η συμμετοχή σας στα παιχνίδια του πάρκου, χωρίς να ενημερώσετε τους υπευθύνους ως προς οποιαδήποτε σωματική, φυσική ή ψυχική σας αδυναμία ή ασθένεια ενέχει κινδύνους, για τους οποίους αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια σε βάρος σας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας κατευθύνουμε και να σας ενημερώσουμε, εφόσον εσείς μας γνωστοποιήσετε οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα στην κατάσταση της υγείας σας, προκειμένου να αποφανθούμε εάν μπορείτε να συμμετάσχετε και σε ποία παιχνίδια. Η συμμετοχή σας χωρίς προηγουμένη ενημέρωση των υπευθύνων της εταιρείας σχετικά με οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζετε ισοδυναμεί με ανάληψη κινδύνου εκ μέρους σας και αυτοδιακινδύνευση, για την οποία είσθε αποκλειστικά υπεύθυνοι.
 • Ακολουθείστε με ιδιαίτερη προσοχή τις σημάνσεις του πάρκου και τις υποδείξεις του προσωπικού μας. Η παραβίαση των κανόνων ασφαλούς συμμετοχής σας στα παιχνίδια ισοδυναμεί με ανάληψη κινδύνου εκ μέρους σας και αυτοδιακινδύνευση, για την οποία είσθε αποκλειστικά υπεύθυνοι. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για τη λειτουργία των παιχνιδιών, απευθυνθείτε στο έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας. Η παραβίαση των κανόνων ασφαλούς συμμετοχής σας στα παιχνίδια γεννά αξίωση της εταιρείας εναντίον σας για αποζημίωση, σε οποιαδήποτε περίπτωση επέλευσης βλάβης σε τρίτα πρόσωπα, καθώς και για οποιαδήποτε περίπτωση προσβολής της φήμης, του ονόματος και της καλής λειτουργίας της επιχείρησης, που εκμεταλλεύεται το πάρκο.
 • Για τη δική σας ασφάλεια, πριν από τη συμμετοχή σας σε κάθε παιχνίδι διαβάστε με προσοχή τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τους οποίους θα βρείτε αναρτημένους στο χώρο εισόδου κάθε παιχνιδιού. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση απευθυνθείτε στο προσωπικό του Πάρκου.
 • Μην συμμετέχετε σε παιχνίδια εάν η σωματική, πνευματική ή ψυχική σας κατάσταση ή υγεία δεν σας το επιτρέπει. Σε περίπτωση που αισθανθείτε οποιαδήποτε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια συμμετοχής σας σε κάποιο παιχνίδι, ειδοποιήστε αμέσως τον υπεύθυνο λειτουργίας του. Εάν παραλείψετε την ενημέρωση του υπευθύνου του πάρκου για οποιαδήποτε πρόβλημα υγείας, που αντιμετωπίζετε, ή για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την προσωπική σας αρτιότητα και καταλληλότητα για τη συμμετοχή σας στα παιχνίδια του πάρκου, επιλέγετε αυτοβούλως την ανάληψη κινδύνου εκ μέρους σας και την αυτοδιακινδύνευσή σας, για την οποία είσθε αποκλειστικά υπεύθυνοι.
 • Η επιχείρηση και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή επισκέπτη σε οποιοδήποτε παιχνίδι, εάν κριθεί ότι κινδυνεύει η ασφάλειά του και η σωματική του ακεραιότητα καθώς και να αρνηθεί την είσοδο ή να επιβάλει την αποχώρηση επισκέπτη, εάν διαπιστωθεί ανάρμοστη ή επικίνδυνη συμπεριφορά.
 • Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού ή ποτού κατά την προσέλευση σας στα παιχνίδια. Η επιχείρηση και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλει οποιονδήποτε επισκέπτη παραβιάζει τους παρόντες κανόνες και να τον αποκλείσει από τη συμμετοχή του σε παιχνίδι του πάρκου.
 • Μην φέρνετε φαγητό ή ποτό κατά την προσέλευσή σας στο πάρκο.
 • Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά, φροντίζοντας πάντα για την ασφάλειά τους. Η έκθεση παιδιών στη συμμετοχή στα παιχνίδια χωρίς την επίβλεψη των κηδεμόνων τους γεννά ευθύνη των κηδεμόνων για οποιαδήποτε ζημία υποστούν τα παιδιά κατά τη συμμετοχή τους στα παιχνίδια του πάρκου.
 • Φροντίζετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, η εταιρεία δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς τους.
 • Σε περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών ή κλειστού παιχνιδιού, το πάσο, εφόσον ενεργοποιηθεί, δεν μεταφέρεται για άλλη ημέρα και δεν ανταλλάσεται με χρήματα.
 • Οι μονάδες της Allou! Fun Card, το ημερήσιο πάσο Allou! Pass και οι μάρκες δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
 • Όλα τα Allou! Pass είναι ατομικά και ημερήσια,  δεν μεταβιβάζονται και δεν μεταφέρονται για άλλη μέρα.
 • Το κάπνισμα στο Allou! Fun Park και στο Kidom επιτρέπεται μόνο στους χώρους με την ειδική σήμανση.
 • Μετά το τέλος κάθε παιχνιδιού, να αποβιβάζεστε και να βγαίνετε από την έξοδο, ακόμη και αν θέλετε να παίξετε ξανά.
 • Όλα τα παιχνίδια εντός του πάρκου τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Μην εισέρχεστε σε χώρους με απαγορευμένη σήμανση.
 • Δεν πρέπει να πετάτε την απόδειξη πληρωμής.
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες χρειάζεστε, απευθυνθείτε στη Reception του πάρκου.

Γενική Είσοδος: 3€
Αφορά στην είσοδό σας σε Allou! & Kidom.
Το ποσό της γενικής εισόδου (3€) αφαιρείται από οποιαδήποτε αγορά σας μέσα στο πάρκο (εξαιρούνται τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα Zombie Brain, Skelleball, τα προϊόντα εστίασης και οι ισχύουσες εκπτωτικές προσφορές του πάρκου).
Παιδιά 0-3 ετών εισέρχονται δωρεάν στο πάρκο.
Σε περίπτωση μη εξαργύρωσης της γενικής εισόδου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς του ποσού σε Fun Card ίσης αξίας για την επόμενη επίσκεψή σας στο πάρκο. Η Γενική Είσοδος δεν αφορά στους κατόχους πάσου μέσω του eshop, οι οποίοι εισέρχονται στο πάρκο δωρεάν.