ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία

Έκτακτη Επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων


2022


Οικονομικές Καταστάσεις 2022


2021

Οικονομικές Καταστάσεις 2021


2018

Οικονομικές Καταστάσεις (ανάρτηση: 11/07/2019)

Πρόσκληση ΤΓΣ (ανάρτηση 6/6/2019)


2017

Οικονομικές Καταστάσεις (ανάρτηση: 12/07/2018)

Πρόσκληση ΤΓΣ (ανάρτηση: 05/06/2018)


2016

Δημοσιευμένα Ετήσια Συνοπτικά Στοιχεία (ανάρτηση: 30/06/2017)

Οικονομικές Καταστάσεις (ανάρτηση: 30/06/2017)

Πρόσκληση ΤΓΣ (ανάρτηση: 06/06/2017)

2015

Δημοσιευμένα Ετήσια Συνοπτικά Στοιχεία (ανάρτηση: 09/06/2016)

Οικονομικές Καταστάσεις (ανάρτηση: 09/06/2016)

Πρόσκληση ΤΓΣ (ανάρτηση: 09/06/2016)


2014

Δημοσιευμένα Ετήσια Συνοπτικά Στοιχεία 

Οικονομικές Καταστάσεις

2013

Δημοσιευμένα Ετήσια Συνοπτικά Στοιχεία

Οικονομικές Καταστάσεις

2012

Δημοσιευμένα Ετήσια Συνοπτικά Στοιχεία

Οικονομικές Καταστάσεις