ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ALLOU
«FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
(«www.allou.gr»)

Η παρούσα αποτελεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Προστασίας) σύμφωνα με την οποία το ALLOU («FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.») , που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, οδός Καναπιτσερή - Μυριβήλη - Ηλ. Βενέζη, Τ.Κ. 18233, τηλ: 2108092800, email: info@allou.gr, κατ΄ εφαρμογή του υπ’ αρ. 679/2016 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και ενεργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε συγκεκριμένες online δραστηριότητές της.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας περιγράφει, επίσης, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

2. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Προσωπικά Δεδομένα ή σε σύνολα Προσωπικών Δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

3. Ποια Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγουμε;
Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα σας, όπως εκτίθενται κατωτέρω, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή για τον σκοπό που προορίζονται.

i. Ως προς την επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@allou.gr:
α) το ονοματεπώνυμό σας,
β) την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας,
γ) τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο μήνυμά σας.

ii. Ως προς τη διοργάνωση πάρτυ σε Allou και Kidom μέσω της ιστοσελίδας:
α) το ονοματεπώνυμό σας,
β) την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας,
γ) τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο μήνυμά σας.

iii. Ως προς τη διοργάνωση σχολικών εκδρομών μέσω της ιστοσελίδας:
α) το ονοματεπώνυμό σας,
β) την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας,
γ) τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο μήνυμά σας.

iv. Ως προς τη διοργάνωση εταιρικών συναντήσεων μέσω της ιστοσελίδας:
α) το ονοματεπώνυμό σας,
β) την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας,
γ) τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο μήνυμά σας.

v. Ως προς την αποστολή αίτησης εργασίας μέσω της ιστοσελίδας:
α) το ονοματεπώνυμό σας,
β) το πατρώνυμό σας,
γ) το μητρώνυμό σας,
δ) την ημερομηνία γέννησής σας,
ε) τον τόπο γέννησής σας,
στ) τη διεύθυνση κατοικίας σας,
ζ) τον Τ.Κ. σας,
η) τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας (σταθερό και κινητό),
θ) την οικογενειακή κατάστασή σας,
ι) τα στοιχεία της στρατιωτικής θητείας σας,
ια) τις σπουδές σας,
ιβ) τις ξένες γλώσσες σας,
ιγ) τα προσόντα σας,
ιδ) την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σας,
ιε) την αιτία αποχώρησης από την προηγούμενη εργασία σας.

vi. Ως προς τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη για πρόσθετες παροχές:
α) το ονοματεπώνυμο σας,
β) την ηλεκτρονική διεύθυνση σας,
γ) τον κωδικό εισόδου σας.

vii. Ως προς την προώθηση δραστηριοτήτων του Allou και Kidom στην ιστοσελίδα:
α) φωτογραφίες σας.

viii. Ως προς το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop):
α) το ονοματεπώνυμό σας,
β) το είδος εισιτηρίου που αγοράζετε,
γ) τη διεύθυνσή σας,
δ) την πόλη σας,
ε) τον Τ.Κ. σας,
στ) τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας,
ζ) την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνονται στην ιστοσελίδα μας, ήτοι το ονοματεπώνυμο κατόχου τραπεζικής κάρτας, ο αριθμός της κάρτας, το CVV κάρτας και η ημερομηνία λήξης της κάρτας συλλέγονται απευθείας από την εταιρεία VIVA Payments, καθώς η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας Viva Payments. Tο ALLOU δεν λαμβάνει πότε γνώση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων. Για αυτά τα προσωπικά δεδομένα, υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία VIVA Payments, η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της οποίας είναι διαθέσιμη εδώ.

ix. Ως προς την αποστολή newsletter σε όσους εγγράφονται στην ιστοσελίδα:
α) την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας,
β) την ημερομηνία εγγραφής σας,
γ) τη διεύθυνση IP εγγραφής.

x. Ως προς τους διαγωνισμούς στα social media, ήτοι στο Facebook ή/και στο Instagram:
α) το Facebook ή/και το Instagram name σας, όπως αυτό δηλώνεται στα social media,
β) το Facebook ή/και το Instagram name του γνωστού σας που εσείς αναφέρετε σε comment, όπως αυτό δηλώνεται στα social media, μόνο εφόσον ζητείται από τον διαγωνισμό,
γ) τη σχέση που σας συνδέει με τον ως άνω γνωστό σας σύμφωνα με τον δικό σας ισχυρισμό σε comment, μόνο εφόσον ζητείται από τον διαγωνισμό,
δ) την ιδιότητά σας ως νικητή,
ε) το ονοματεπώνυμό σας, μόνο αν είστε ο νικητής.

xi) Ως προς τις προωθητικές ενέργειες στα social media, ήτοι στο Facebook ή/και στο Instagram ή/και στο YouTube:
α) φωτογραφίες σας,
β) βίντεο σας.
γ) τυχόν στοιχεία των προσωπικών μηνυμάτων σας.

xii) Ως προς την ηλεκτρονική αποστολή δελτίων τύπου σε ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.:
α) το ονοματεπώνυμο και την ηλεκτρονική διεύθυνση του εκάστοτε δημοσιογράφου.

Επιπλέον, γίνεται χρήση cookies, τα οποία συλλέγουν τα αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα για την καλύτερη λειτουργία της ιστοσελίδας του ALLOU, μόνο κατόπιν συγκατάθεσης σας και σύμφωνα με την Πολιτική Cookies, που είναι επίσης δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Cookies εδώ.

4. Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;
i. Ως προς την επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@allou.gr:
Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ιδίους, όπως τα δηλώνετε κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας, για την πραγματοποίηση της μεταξύ μας επικοινωνίας.

ii. Ως προς τη διοργάνωση πάρτυ σε Allou και Kidom μέσω της ιστοσελίδας:
Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ίδιους, όπως τα δηλώνετε κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας της ιστοσελίδας, για τη διοργάνωση πάρτυ σε Allou και Kidom.

iii. Ως προς τη διοργάνωση σχολικών εκδρομών μέσω της ιστοσελίδας:
Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ίδιους, όπως τα δηλώνετε κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας της ιστοσελίδας, για τη διοργάνωση σχολικών εκδρομών.

iv. Ως προς τη διοργάνωση εταιρικών συναντήσεων μέσω της ιστοσελίδας:

Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ίδιους, όπως τα δηλώνετε κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας της ιστοσελίδας, για τη διοργάνωση εταιρικών συναντήσεων.

v. Ως προς την αποστολή αίτησης εργασίας μέσω της ιστοσελίδας:
Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ίδιους, όπως τα δηλώνετε κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας της ιστοσελίδας, για την εξέταση του ενδεχομένου πρόσληψής σας στην εταιρεία.

vi. Ως προς τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη για πρόσθετες παροχές:
Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ίδιους, όπως τα δηλώνετε κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας της ιστοσελίδας, για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στην ιστοσελίδα μας και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών.

vii. Ως προς την προώθηση δραστηριοτήτων του Allou και Kidom στην ιστοσελίδα:
Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ιδίους, για την προώθηση των δραστηριοτήτων του Allou και Kidom στην ιστοσελίδα μας.

viii. Ως προς το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop):
Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ιδίους, όπως τα δηλώνετε κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός μας, για την πώληση πάσου διασκέδασης στο Allou και στο Kidom.

ix. Ως προς την αποστολή newsletter σε όσους εγγράφονται στην ιστοσελίδα:
Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ιδίους, όπως τα δηλώνετε κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, για την αποστολή newsletter.

x. Ως προς τους διαγωνισμούς στα social media, ήτοι στο Facebook ή/και στο Instagram:
Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ιδίους ή από γνωστούς σας που τα δηλώνουν κατά τη συμμετοχή τους μέσω comment για τη διενέργεια διαγωνισμού στο Facebook ή/και στο Instagram.

xi. Ως προς τις προωθητικές ενέργειες στα social media, ήτοι στο Facebook ή/και στο Instagram ή/και στο YouTube:
Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ιδίους, για την προώθηση των δραστηριοτήτων του Allou και Kidom στα social media.

xii. Ως προς την ηλεκτρονική αποστολή δελτίων τύπου σε ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.:
Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ίδιους ή τα Μ.Μ.Ε. στα οποία εργάζεστε για την ηλεκτρονική αποστολή δελτίων τύπου σχετικά με τη δραστηριότητά μας.

5. Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας από το ALLOU;
Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο αν έχουμε νομική βάση για την επεξεργασία τους.

i. Ως προς την επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@allou.gr:
Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, η οποία εκδηλώνεται με την αποστολή του σχετικού μηνύματος επικοινωνίας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

ii. Ως προς τη διοργάνωση πάρτυ σε Allou και Kidom μέσω της ιστοσελίδας:
Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται στο απαραίτητο αυτής για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας θα είστε συμβαλλόμενο μέρος, ήτοι για τη διοργάνωση πάρτυ σε Allou και Kidom.

iii. Ως προς τη διοργάνωση σχολικών εκδρομών μέσω της ιστοσελίδας:
Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται στο απαραίτητο αυτής για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας θα είστε συμβαλλόμενο μέρος, ήτοι για τη διοργάνωση σχολικών εκδρομών.

iv. Ως προς τη διοργάνωση εταιρικών συναντήσεων μέσω της ιστοσελίδας:
Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται στο απαραίτητο αυτής για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας θα είστε συμβαλλόμενο μέρος, ήτοι για τη διοργάνωση εταιρικών συναντήσεων.

v. Ως προς την αποστολή αίτησης εργασίας μέσω της ιστοσελίδας:
Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται στο απαραίτητο αυτής για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας θα είστε συμβαλλόμενο μέρος, ήτοι για την απασχόλησή σας στην εταιρεία.

vi. Ως προς τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη για πρόσθετες παροχές:

Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που είστε κάτω των 16 ετών, η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται ή να εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνά σας.

vii. Ως προς την προώθηση δραστηριοτήτων του Allou και Kidom στην ιστοσελίδα:
Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, η οποία λαμβάνεται εγγράφως ή στην εκτέλεση σύμβασης της οποίας θα είστε συμβαλλόμενο μέρος. Ως προς τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

viii. Ως προς το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop):
Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται στο απαραίτητο αυτής για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος, ήτοι για την πώληση πάσου διασκέδασης.

ix. Ως προς την αποστολή newsletter σε όσους εγγράφονται στην ιστοσελίδα:
Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, η οποία εκδηλώνεται μέσω της καταχώρησης της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που είστε κάτω των 16 ετών, η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται ή να εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνά σας.

x. Ως προς τους διαγωνισμούς στα social media, ήτοι στο Facebook ή/και στο Instagram:
Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται σε μία από τις κάτωθι νομιμοποιητικές βάσεις:
α) στη συγκατάθεσή σας, η οποία εκδηλώνεται μέσω της συμμετοχής σας στο διαγωνισμό και την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή,
β) στη συγκατάθεσή σας, η οποία εκδηλώνεται μέσω της αποστολής του ονοματεπωνύμου σας, αν είστε ο νικητής, και την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή,
γ) στα υπέρτερα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή στην ομαλή διενέργεια του διαγωνισμού στο πλαίσιο της λειτουργίας μας, σε όφελος των συμμετεχόντων και τρίτων προσώπων που συνδέονται με τους συμμετέχοντες.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που είστε κάτω των 16 ετών, η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται ή να εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνά σας.

xi. Ως προς τις προωθητικές ενέργειες στα social media, ήτοι στο Facebook ή/και στο Instagram ή/και στο YouTube:
Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, η οποία λαμβάνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά, μεταξύ άλλων με την ηλεκτρονική επισύναψη της σχετικής φωτογραφίας και την ηλεκτρονική αποστολή μηνύματος, καθώς και στην εκτέλεση σύμβασης της οποίας θα είστε συμβαλλόμενο μέρος. Ως προς τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

xii. Ως προς την ηλεκτρονική αποστολή δελτίων τύπου σε ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.:
Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται στα υπέρτερα έννομα συμφέροντα μας, δηλαδή στην πληροφόρηση του κοινού για τις δραστηριότητές μας μέσω των Μ.Μ.Ε., στο πλαίσιο της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης κατά τη λειτουργία μας.

6. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας ή/και είναι οι αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας;
i. Ως προς την επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@allou.gr:
Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του ALLOU και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο.
Αποδέκτης είναι επίσης η εταιρεία Microsoft, που μας παρέχει υπηρεσίες web και email hosting σε servers της που βρίσκονται στην Ε.Ε.

ii. Ως προς τη διοργάνωση πάρτυ σε Allou και Kidom μέσω της ιστοσελίδας:

Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του ALLOU και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο.
Αποδέκτης είναι επίσης η εταιρεία Microsoft, που μας παρέχει υπηρεσίες web και email hosting σε servers της που βρίσκονται στην Ε.Ε.

iii. Ως προς τη διοργάνωση σχολικών εκδρομών μέσω της ιστοσελίδας:

Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του ALLOU και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο.
Αποδέκτης είναι επίσης η εταιρεία Microsoft, που μας παρέχει υπηρεσίες web και email hosting σε servers της που βρίσκονται στην Ε.Ε.

iv. Ως προς τη διοργάνωση εταιρικών συναντήσεων μέσω της ιστοσελίδας:
Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του ALLOU και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο.
Αποδέκτης είναι επίσης η εταιρεία Microsoft, που μας παρέχει υπηρεσίες web και email hosting σε servers της που βρίσκονται στην Ε.Ε.

v. Ως προς την αποστολή αίτησης εργασίας μέσω της ιστοσελίδας:
Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του ALLOU και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο.
Αποδέκτης είναι επίσης η εταιρεία Microsoft, που μας παρέχει υπηρεσίες email hosting σε servers της που βρίσκονται στην Ε.Ε.

vi. Ως προς τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη για πρόσθετες παροχές:
Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του ALLOU και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο.
Αποδέκτης είναι επίσης η εταιρεία Microsoft, που μας παρέχει υπηρεσίες web και email hosting σε servers της που βρίσκονται στην Ε.Ε.

vii. Ως προς την προώθηση δραστηριοτήτων του Allou και Kidom στην ιστοσελίδα:
Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του ALLOU και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο, καθώς και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας.
Αποδέκτης είναι επίσης η εταιρεία Microsoft, που μας παρέχει υπηρεσίες web hosting σε servers της που βρίσκονται στην Ε.Ε.

viii. Ως προς το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop):
Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του ALLOU και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο.
Αποδέκτης είναι επίσης η εταιρεία Microsoft, που μας παρέχει υπηρεσίες web και email hosting σε servers της που βρίσκονται στην Ε.Ε.

ix. Ως προς την αποστολή newsletter σε όσους εγγράφονται στην ιστοσελίδα:
Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του ALLOU και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο.
Αποδέκτης είναι επίσης η εταιρεία Microsoft, που μας παρέχει υπηρεσίες web και email hosting σε servers της που βρίσκονται στην Ε.Ε., καθώς και η πλατφόρμα αποστολής newsletter Mailchimp, που μας παρέχει υπηρεσίες αποστολής newsletter και ανήκει στην εταιρεία The Rocket Science Group LLC. Οι servers της Mailchimp βρίσκονται στις ΗΠΑ.

x. Ως προς τους διαγωνισμούς στα social media, ήτοι στο Facebook ή/και στο Instagram:
Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του ALLOU και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο.
Ως προς τα Προσωπικά Δεδομένα σας που δημοσιεύονται στο comment αποδέκτες είναι η εκάστοτε εταιρεία των social media (Facebook ή/και Instagram) και οι επισκέπτες του λογαριασμού Facebook ή/και Instagram του Allou.

xi. Ως προς τις προωθητικές ενέργειες στα social media, ήτοι στο Facebook ή/και στο Instagram ή/και στο YouTube:
Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του ALLOU και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο.
Αποδέκτες είναι επίσης είναι η εκάστοτε εταιρεία των social media (Facebook ή/και Instagram ή/και Youtube) και οι επισκέπτες του λογαριασμού Facebook ή/και Instagram ή/και YouTube του ALLOU.

xii. Ως προς την ηλεκτρονική αποστολή δελτίων τύπου σε ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.:
Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του ALLOU και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο.
Αποδέκτης είναι επίσης η πλατφόρμα αποστολής newsletter Mailchimp, που μας παρέχει υπηρεσίες αποστολής newsletter και ανήκει στην εταιρεία The Rocket Science Group LLC. Οι servers της Mailchimp βρίσκονται στις ΗΠΑ.

7. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες μας σέβονται τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Οι συνεργάτες μας έχουν συμφωνήσει:
  • να τηρούν εχεμύθεια,
  • vα μη στέλνουν σε τρίτους Προσωπικά Δεδομένα σας χωρίς την άδεια του ALLOU,
  • να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας,
  • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016 (άλλως GDPR).

8. Διαβιβάζουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Κατά κανόνα δεν αποστέλλουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.
Ως προς την αποστολή newsletter:
Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα αποστολής newsletter Mailchimp που ανήκει στην εταιρεία The Rocket Science Group LLC, οι servers της οποίας βρίσκονται στις ΗΠΑ.

9. Πότε διαγράφουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας.

i. Ως προς την επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@allou.gr:
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας διαγράφονται εφόσον παρέλθει ένα έτος από το πέρας της επικοινωνίας μας.

ii. Ως προς τη διοργάνωση πάρτυ σε Allou και Kidom μέσω της ιστοσελίδας:

Ιδίως ως προς τους ενδιαφερόμενους για λήψη προσφοράς, οι οποίοι ακολούθως δεν συνάπτουν σύμβαση, τα Προσωπικά Δεδομένα σας διαγράφονται μετά την πάροδο ενός έτους από την υποβολή της προσφοράς μας.

iii. Ως προς τη διοργάνωση σχολικών εκδρομών μέσω της ιστοσελίδας:
Ιδίως ως προς τους ενδιαφερόμενους για λήψη προσφοράς, οι οποίοι ακολούθως δεν συνάπτουν σύμβαση, τα Προσωπικά Δεδομένα σας διαγράφονται μετά την πάροδο ενός έτους από την υποβολή της προσφοράς μας.

iv. Ως προς τη διοργάνωση εταιρικών συναντήσεων μέσω της ιστοσελίδας:

Ιδίως ως προς τους ενδιαφερόμενους για λήψη προσφοράς, οι οποίοι ακολούθως δεν συνάπτουν σύμβαση, τα Προσωπικά Δεδομένα σας διαγράφονται μετά την πάροδο ενός έτους από την υποβολή της προσφοράς μας.

v. Ως προς την αποστολή αίτησης εργασίας μέσω της ιστοσελίδας:
Ιδίως ως προς τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι ακολούθως δεν συνάπτουν σύμβαση, τα Προσωπικά Δεδομένα σας διαγράφονται μετά την πάροδο ενός έτους από την αποστολή της αίτησης εργασίας σας.

vi. Ως προς τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη για πρόσθετες παροχές:
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας διαγράφονται εφόσον παρέλθει ενός έτος από την τελευταία σύνδεσή σας στο λογαριασμό.

vii. Ως προς την προώθηση δραστηριοτήτων του Allou και Kidom στην ιστοσελίδα:

Τα προσωπικά Δεδομένα σας διαγράφονται μετά το πέρας της εκάστοτε διαφημιστικής καμπάνιας.

viii. Ως προς την αποστολή newsletter σε όσους εγγράφονται στην ιστοσελίδα:
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας διαγράφονται εφόσον παρέλθουν έξι μήνες, χωρίς να σας έχει αποσταλεί newsletter.

ix. Ως προς τις προωθητικές ενέργειες στα social media, ήτοι στο Facebook ή/και στο Instagram ή/και στο YouTube:

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας που συλλέγονται μέσω της επικοινωνίας με Facebook Μessenger και Instagram Direct διαγράφονται κατόπιν της παρόδου τριών μηνών από την τελευταία επικοινωνία μας.

x. Ως προς την ηλεκτρονική αποστολή δελτίων τύπου σε ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.:
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας διαγράφονται κατόπιν της αποχώρησής σας από το εκάστοτε ηλεκτρονικό ΜΜΕ.

10. Είναι ασφαλή τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

11. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
  • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα σας
Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πώς και ποια Προσωπικά Δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Προσωπικών Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα κοινολογούμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.
  • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων
Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για τη διόρθωση των ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων σας και τη συμπλήρωση ελλιπών (π.χ. διόρθωση ονόματος), ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.
  • Έχετε δικαίωμα διαγραφής
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.
  • Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Προσωπικών Δεδομένων σας
Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Προσωπικά Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
  • Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
  • Έχετε δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας
Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

12. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, επικοινωνώντας μαζί μας σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας, διατυπώνοντας το αίτημα άσκησης των δικαιωμάτων σας:
- Διεύθυνση: οδός Καναπιτσερή-Μυριβήλη-Ηλ.Βενέζη, Άγιος Ιωάννης Ρέντη Αττικής, Τ.Κ. 18233.
- Τηλέφωνο: 2108092800.
- Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@allou.gr

Κατόπιν της λήψης του αιτήματός σας, θα σας σταλεί ειδική αίτηση προς συμπλήρωση, για τη διεκπεραίωσή του.
Σε κάθε περίπτωση, για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας με έντυπη ή ηλεκτρονική αλληλογραφία, στα ακόλουθα στοιχεία:
Ηλεκτρονική μορφή: dpo@allou.gr
Έντυπη μορφή: FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Καναπιτσερή 16, 18233, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Προς υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

13. Πότε απαντάμε στα Αιτήματά σας;
Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.
Αν τα Αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας την απάντηση προς εσάς.
Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (www.dpa.gr).

14. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας;
Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας.

15. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από εμάς;
Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Προσωπικά Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

16. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;
Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε την 16/06/2021.